mężczyzna z synem na spacerzeZasiłek wychowawczy

Polakom związanym zawodowo z Austrią przysługuje prawo do zasiłku wychowawczego. Świadczenie jest wypłacane przez Kasę Chorych do maksymalnie 30 miesiąca życia. Wniosek może złożyć rodzic przebywający na urlopie wychowawczym. Zwykle czas analizowania dokumentacji trwa około pół roku, choć w skrajnych przypadkach czas ten może się wydłużyć do nawet 1,5 roku. Naszym klientom pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i w wypełnieniu wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Na co należy zwrócić uwagę?

Najważniejszym kryterium jest wspólny meldunek matki i dziecka od dnia urodzenia. Możliwość ubiegania się o zasiłek wychowawczy przysługuje osobom, których miesięczny dochód brutto nie przekracza 1 300 Euro.

Ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego w Austrii podlega koordynacji UE należy po urodzeniu dziecka złożyć w Polsce wnioski o świadczenia o podobnym charakterze. Zależnie od sytuacji zawodowej matki są to np: zasiłek macierzyński lub świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe), dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

Jednym z dokumentów wymaganych przez austriacką Kasę Chorych jest również karta ciąży i książeczka zdrowia dziecka, gdzie udokumentowane powinny być badania w ciąży oraz wszystkie bilanse zdrowia dziecka wykonane w przewidzianym terminie. Każdy przypadek warto również przeanalizować co do długości okresu pobierania świadczenia z Austrii, dlatego zapraszamy do kontaktu z nami, by omówić szczegóły i wybrać odpowiedni wariant świadczenia Kinderbetreuungsgeld.

 

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub skorzystaj z formularza. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

Czytaj więcej