uśmiechająca się rodzina w salonieŚwiadczenia rodzinne w Austrii

Świadczenia rodzinne w Austrii i Niemczech przysługują za okres przepracowany na warunkach austriackich lub niemieckich, nawet jeśli dziecko mieszka z drugim opiekunem na terenie Polski. Pomagamy Polakom związanym zawodowo z Austrią lub Niemcami w złożeniu wniosku o zasiłek rodzinny we właściwym urzędzie. Wypłacane są dwa rodzaje świadczeń. Ausgleichzahlung – pełna wysokość świadczeń w przypadku, gdy rodzic w miejscu zamieszkania dzieci pozostaje bez pracy lub jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Differenzzahlung – dodatek dyferencyjny, gdy rodzic w kraju zamieszkania dzieci pracuje zawodowo lub jest ubezpieczony w KRUS.

 

Kto jest uprawniony do pobierania zasiłku rodzinnego z Austrii (Familienbeihilfe) i Niemiec (Kindergeld)?

Zasiłek rodzinny z Austrii i Niemiec przysługuje wszystkim rodzicom, których dzieci nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do ukończenia 24 roku życia w przypadku pełnoletnich, uczących się osób. Warto podkreślić, iż brak zameldowania w Austrii lub w Niemczech nie wyklucza możliwości ubiegania się o wypłatę świadczenia. Prawo do zasiłku powstaje z chwilą zatrudnienia. Pierwszym uznanym miesiącem będzie miesiąc, w którym zatrudnienie miało miejsce od początku miesiąca kalendarzowego. Osoby pozostające w związkach partnerskich mogą starać się również o zasiłek rodzinny.

 

Zasiłek rodzinny w Austrii

Wysokość austriackiego zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka oraz liczby dzieci w rodzinie. W przypadku jednego dziecka zasiłek wynosi od około 114 do 152 euro miesięcznie, w zależności od wieku dziecka. W przypadku dwójki dzieci, kwota ta wzrasta do około 225 euro, a dla trójki – do około 337 euro. Dodatkowo rodziny wielodzietne mogą liczyć na specjalne wsparcie finansowe, tzw. Geschwisterbonus, który wynosi 20 euro miesięcznie dla każdego kolejnego dziecka.

W celu ubiegania się o austriacki zasiłek rodzinny należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wśród nich znajdują się m.in. dowód osobisty, zaświadczenie o zameldowaniu oraz potwierdzenie zatrudnienia lub ubezpieczenia społecznego w Austrii. Ponadto konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wiek i tożsamość dziecka (np. akt urodzenia) oraz ewentualnie zaświadczenia o kontynuacji nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia. W przypadku rodziców z Polski, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.

 

Rodzaje świadczeń rodzinnych w Austrii

W Austrii rodziny z dziećmi mogą liczyć na szerokie wsparcie finansowe oraz różnorodne ulgi podatkowe, które mają na celu ułatwienie życia rodzicom i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do rozwoju.

Kinderbeihilfe to podstawowe świadczenie na dziecko, przysługujące rodzicom mieszkającym i pracującym w Austrii. Wysokość tego świadczenia zależy od wieku dziecka oraz liczby dzieci w rodzinie. Kinderbeihilfe przysługuje od momentu urodzenia dziecka aż do ukończenia przez nie 24 roku życia, o ile kontynuuje naukę lub studia. Świadczenie jest wypłacane nie tylko obywatelom Austrii, ale również osobom z innych krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zamieszkują i pracują na terytorium Austrii. Warunkiem jest jednak, aby dzieci przebywały w Austrii lub innym kraju UE/EOG.

Familienzuschlag to dodatkowe świadczenie, które przysługuje rodzicom, jeśli ich dochody nie przekraczają określonego limitu. Wysokość tego dodatku zależy od liczby dzieci w rodzinie oraz dochodów rodziców. Familienzuschlag ma na celu wsparcie finansowe rodzin o niższych dochodach. W Austrii rodzice mają również prawo do zasiłku opiekuńczego (Kinderbetreuungsgeld), który ma na celu umożliwienie im opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia. Zasiłek ten może być wypłacany w różnych formach, a jego wysokość oraz długość pobierania zależy od wybranej opcji. Rodzice mogą zdecydować się na krótszy okres pobierania zasiłku, ale w wyższej kwocie lub na dłuższy okres pobierania w niższym wymiarze.

Dostosowujemy nasze usługi do konkretnych potrzeb każdego klienta. Bez względu na to, czy potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku rodzinnego czy innych świadczeń, oferujemy spersonalizowane wsparcie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć proces uzyskiwania zasłużonych świadczeń socjalnych i ciesz się możliwością skorzystania z kompleksowych usług naszego doświadczonego zespołu.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub skorzystaj z formularza. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

Czytaj więcej