uśmiechająca się rodzina w salonieZasiłek rodzinny

Pomagamy Polakom związanym zawodowo z Austrią lub Niemcami w złożeniu wniosku o zasiłek rodzinny we właściwym urzędzie. Świadczenie przysługuje za okres przepracowany na warunkach austriackich lub niemieckich, nawet jeśli dziecko mieszka z drugim opiekunem na terenie Polski. Wypłacane są dwa rodzaje świadczeń. Ausgleichzahlung – pełna wysokość świadczeń w przypadku, gdy rodzic w miejscu zamieszkania dzieci pozostaje bez pracy lub jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Differenzzahlung – dodatek dyferencyjny, gdy rodzic w kraju zamieszkania dzieci pracuje zawodowo lub jest ubezpieczony w KRUS..

 

Kto jest uprawniony do pobierania zasiłku rodzinnego z Austrii (Familienbeihilfe) i Niemiec (Kindergeld)?

Zasiłek rodzinny z Austrii i Niemiec przysługuje wszystkim rodzicom, których dzieci nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do ukończenia 24 roku życia w przypadku pełnoletnich, uczących się osób. Warto podkreślić, iż brak zameldowania w Austrii lub w Niemczech nie wyklucza możliwości ubiegania się o wypłatę świadczenia. Prawo do zasiłku powstaje z chwilą zatrudnienia. Pierwszym uznanym miesiącem będzie miesiąc, w którym zatrudnienie miało miejsce od początku miesiąca kalendarzowego. Osoby pozostające w związkach partnerskich mogą starać się również o zasiłek rodzinny.

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub skorzystaj z formularza. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

Czytaj więcej