Komu przysługuje zasiłek wychowawczy w Austrii?

W większości państw należących do Unii Europejskiej obywatelom przysługują różnego rodzaju świadczenia socjalne. Duża część z nich jest też dostępna również dla obywateli innych krajów UE, którzy zamieszkują na terenie jednego z jej członków. Ich otrzymanie wymaga jednak złożenia odpowiednich dokumentów oraz spełnienia określonych warunków obowiązujących w przypadku danego rodzaju wsparcia. Dobrym przykładem może tu być zasiłek wychowawczy w Austrii, który jest znaczącym uzupełnieniem dla domowego budżetu. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć na ten temat i jakie trzeba spełnić warunki, by móc otrzymać pieniądze.

 

Co warto wiedzieć o zasiłku wychowawczym wypłacanym w Austrii?

Każda osoba legalnie mieszkająca i pracująca w Austrii, która jest obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej, ma te same prawa co obywatele austriaccy. Oznacza to także możliwość otrzymywania wsparcia w razie macierzyństwa i urodzenia dziecka. W grę wchodzi tu przede wszystkim zasiłek wychowawczy określany jako Kinderbetreuungsgeld i zasiłek rodzinny nazywany Familienbeihilfe. Zasiłek wychowawczy może mieć różną wysokość, w zależności od dochodów rodzica osiągniętych w roku poprzednim – maksymalną wysokością będzie tu 80% uzyskiwanej kwoty. W grę wchodzą też stawki ryczałtowe, ustalane w zależności od okresu wypłacania świadczenia. Najwyższe kwoty trafiają do beneficjentów przy najkrótszym wariancie 12-miesięcznym, najmniejsze przy okresie 30-miesięcznym.

 

Kto może otrzymać Kinderbetreuungsgeld?

Uzyskanie Kinderbetreuungsgeld jest możliwe w sytuacji, gdy jedno z rodziców zajmuje się wychowaniem dziecka. Zasiłek ten można otrzymać do ukończenia przez dziecko 36. miesiąca życia (w przyppadku pobierania go przez obydwoje rodziców). Ubiegająca się o niego osoba nie musi być zameldowana na terenie Austrii a jedynie posiadać meldunek stały z dzieckiem pod jednym dachem a drugi rodzic musi posiadać ubezpieczenie społeczne na terenie Austrii. Warto pamiętać, że pobierania Kinderbetreuungsgeld można łączyć z pracą (obowiązują limity dochodowe). Okres wypłacania zasiłku to maksymalnie 30 miesięcy, a ponieważ może go otrzymywać każde z rodziców, powszechną praktyką jest podział okresu między nich.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub skorzystaj z formularza. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

Czytaj więcej