Zasiłek rodzinny z Austrii - Familienbeihilfe | Szybko i skutecznie w BTJE

Masz pytania? Zadzwoń: 508 132 237

ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII - FAMILIENBEIHILFE

Koszt całkowity za usługę od 500 PLN

Wypłacane są dwa rodzaje świadczeń

Za przepracowany okres na „warunkach austriackich” (składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane w Austrii) można ubiegać się o zasiłek rodzinny z Austrii – zasiłek na dzieci zamieszkujące z drugim rodzicem/opiekunem prawnym w Polsce.

Brak zameldowania w Austrii nie ma znaczenia przy wnioskowaniu o zasiłek rodzinny!!!

Wypłacane są dwa rodzaje świadczeń:

 • Ausgleichzahlung-pełna wysokość świadczeń w przypadku, gdy rodzic w miejscu zamieszkania dzieci pozostaje bez pracy i jest zarejestrowany w urzędzie pracy
 • Differenzzahlung-dodatek dyferencyjny, gdy rodzic w kraju zamieszkania dzieci pracuje zawodowo lub jest ubezpieczony w KRUS
Zasiłek rodzinny z Austrii

zasiłek rodzinny z austrii - familienbeihilfe - Co powinieneś wiedzieć?

austriacki urząd skarbowy

Składanie wniosku o świadczenia.

Wniosek składany jest we właściwym ze względu na adres zamieszkania urzędzie skarbowym w Austrii i wymaga podpisu obydwojga rodziców/opiekunów prawnych. Okres oczekiwania wynosi średnio 3-6 miesięcy. Można wystąpić do ROPS z wnioskiem o przyznanie świadczeń rodzinnych w Polsce w celu otrzymania decyzji najczęściej odmownej ze względu na przekroczenie progu dochodowego na członka rodziny. Świadczenia rodzinne wypłacane są na dzieci do 18 roku życia, możliwe jest również pobieranie rodzinnego na dzieci uczące się do 25 rok użycia.

co się zalicza do zwrotu podatku?

Jakie świadczenia?

Na dziecko niepełnosprawne można złożyć dodatkowy wniosek, ale wtenczas procedury ulegają wydłużeniu-wymagana może być wizyta z dzieckiem na komisji lekarskiej w Austrii. Obecnie dla osób wnioskujących po raz pierwszy rodzinne wypłacane jest za rok przepracowany. W kolejnym roku urząd może zaproponować wypłatę w cyklu miesięcznym. Za wrzesień wypłacana jest tzw „trzynastka” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Prawo do świadczeń.

Prawo do świadczeń powstaje z chwilą zatrudnienia. Pierwszym uznanym miesiącem będzie miesiąc, w którym zatrudnienie miało miejsce od początku miesiąca kalendarzowego. Osoby pozostające w związkach partnerskich mogą starać się również o zasiłek rodzinny. Tutaj istotnym kryterium jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Pobyt w szpitalu, a zasiłki w Austrii

Pobyt w szpitalu, a zasiłki.

Za okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych (AMS) lub na zasiłku chorobowym rodzinne będzie tak samo wypłacone. Podstawą wypłaty świadczeń jest wydanie decyzji przez organ podatkowy, która doręczana jest pocztą/elektronicznie dla posiadających konto Finanzonline.

UWAGA! Ważna informacja

Brak zameldowania w Austrii nie ma znaczenia przy wnioskowaniu o zasiłek rodzinny!!!

wymagane dokumenty dla uzyskania zasiłku rodzinnego z austrii

 • rozliczenie roczne zatrudnionego/zatrudnionej na terenie Austrii „Lohnzettel”
 • w przypadku pobierania zasiłków (chorobowy, AMS) na terenie Austrii-okresy pobierania i źródło
 • ksero E-card/karta ubezpieczenia na terenie Austrii
 • nr konta bankowego
 • akt małżeństwa
 • akty urodzenia dzieci /w przypadku dzieci pozamałżeńskich dodatkowo wyrok sądowy alimenty/
 • zameldowania całej rodziny w Polsce/w przypadku innych adresów rodziców oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego/
 • zaświadczenie z OPS o niepobieraniu rodzinnego w Polsce /najlepiej decyzja odmowna z ROPS/
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w Polsce/z KRUS/ z urzędu pracy
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki (przedszkole również) z wyszczególnionym okresem lat szkolnych

POMOC DLA PRACOWNIKÓW W AUSTRII

Pracujecie lub pracowaliście w Austrii i macie pytania oraz problemy z rozliczeniami z urzędami w Wiedniu i innych miastach Austrii? Prosimy o kontakt z nami z przyjemnością pomożemy w rozwiązaniu Waszych problemów i odzyskaniu należnych pieniędzy.

Kontakt z nami

Biuro Tłumaczeń Krzysztof Wolny
ul. Drzymały 36/2 (naprzeciw ING)
47-400 Racibórz
NIP: 969 085 06 88

tel./fax: +48 32 415 11 94 lub 32 415 33 10
tel.kom.: +48 508 132 237

O firmie

19 lat działalności naszej firmy w Polsce to doświadczenie, wiedza oraz praktyczne umiejętności, które dają gwarancję maksymalnych kwot pozyskanych ze zwrotu podatku oraz innych świadczeń dla wszystkich pracujących w Austrii. Dołącz do setek naszych zadowolonych klientów!